Open brief aan minister Gatz

Geachte minister,
Beste meneer Gatz,

Misschien kent U mij niet. Ik ben oprichter en artistiek directeur van Judas TheaterProducties. Als achttienjarige richtte ik in 1999 dit gezelschap op, met Lier als thuisbasis. Vanaf 2001 ben ik professioneel werkzaam in de Vlaamse musicalsector. Eerst als acteur, daarna als producent en componist. Sinds 2001 heb ik organisaties zien komen en gaan. In 2004 verdween de musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, in 2012 verdween Musical van Vlaanderen en op 1 januari 2017 verliest het enige structureel gesubsidieerde musicalgezelschap van Vlaanderen -wij dus – alle subsidies.

Ik ben geen lobbyist. Ik ben bezig met mijn vak en tracht in eer en geweten mooie, originele en maatschappelijk verantwoorde musicalcreaties te brengen. Ik weet niet of u ons integrale advies hebt gelezen? Door de nieuwe aanvraagprocedure en de nieuwe samenstelling van de commissies kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat er veel ‘musicalexperten’ in de commissie zetelden.

Versta me niet verkeerd: ik heb niet de bedoeling om mij in negativiteit te wentelen, ik sta nog altijd achter ons project met veel goesting en ambitie. Maar erg consequent is uw beslissing niet. U veegt het enige structureel gesubsidieerd musicalgezelschap in Vlaanderen van tafel. Desondanks een matig positief advies.
Judas TheaterProducties weet dat er werkpunten zijn, die intern verbeterd moeten worden. Maar onze core business: het creëeren van Vlaamse, originele musicals met en voor mensen van eigen bodem heeft altijd gewerkt. Met de unaniem lovende recensies van pers en publiek, en sinds kort een uitgebreide internationale belangstelling van buitenlandse producenten. Daarnaast mag u niet vergeten dat wij momenteel slechts in onze 4e jaar als gesubsidieerd gezelschap zitten en wij elke dag met vallen en opstaan onze taken vervullen.

Ik kan u naar het hoofd gooien dat musical in Vlaanderen stiefmoederlijk behandeld wordt. Ik ga dat niet doen, want dat het zo is, dat weet ondertussen iedereen. Ik weet ook dat de meningen over de musical als genre sterk uiteenlopen en dat niet iedereen overtuigd is van de noodzaak om dit genre te subsidiëren. Maar waarom investeert de Vlaamse Overheid dan nog geld in een professionele Vlaamse musicalopleiding? Schaf die dan ook meteen af, want die jonge mensen vinden totaal hun weg niet naar het musicalpodium.
Tezamen met de bekendmaking van uw beslissing op 30 juni studeerden 7 jonge mensen af aan de musicalopleiding van de Erasmus Hogeschool in Anderlecht, gelegen – oh, ironie – aan de slachthuizen. Wat moet er met die jongeren gebeuren? Waar gaan zij datgene kunnen doen waar zij vier jaar voor gestudeerd hebben?

Tegelijkertijd is het een leugen om te stellen dat er verschillende commerciële spelers op het musicalveld zijn. Music Hall spartelt al jaren om een consequent musicalaanbod op de markt te brengen. Hun versie van “Evita”, die eind september in première gaat, speelt 8 keer. Ik kan u verzekeren, geachte minister, dat je daar als acteur niet veel boterhammen mee kan kopen. Studio 100 brengt eens in de 3 of 4 jaar een groot musicalspektakel, maar verder concentreren zij zich op kinder- en jeugdproducties. Er is geen constructief en gedegen volwassen musicalaanbod. Wat Judas TheaterProducties de afgelopen jaren heeft geprobeerd is om originele, volwassen musical te brengen. Gemaakt van nul door – in de hoofdzaak – Vlaamse theatermensen.

Dat u met uw beslissing de toekomst van Judas TheaterProducties hypothekeert is zeker niet het grootste probleem, dat is jammer voor ons als gezelschap, jammer voor talloze, professionele creatievelingen en jammer voor ons steeds groter wordende publiek. Het allergrootste probleem is dat u met deze beslissing het genre musical van de tafel veegt. Tot en met 31 december 2021 is er geen structurele subsidie voor musical in Vlaanderen.
Het is voor alle gezelschappen die uit de boot vallen jammer, maar bij geen enkel van die gezelschappen verdwijnt een compleet genre. Er is nog steeds geld voor toneel, muziek, beeldende kunsten, opera, dans, klassiek… Maar niet meer voor musical. En dat is jammer, eens te meer omdat Judas TheaterProducties het enige gezelschap is in Vlaanderen dat die leemte kan opvullen met kwalitatieve en zinvolle producties.

Geachte minister, de motivering van uw beslissing die te lezen was op de kiosk van uw departement telde 2 regels:
Op voorstel van de minister, bevoegd voor Cultuur, kan de Vlaamse Regering de overwegingen en adviezen van de afdeling Kunsten en de bevoegde beoordelingscommissie niet volgen omwille van de beperkte budgettaire context. De Vlaamse Regering beslist af te zien van een subsidietoekenning.

Mogen wij u vragen om uw beslissing iets duidelijker te motiveren, aangezien het hier toch gaat over het wegvallen van een genre.

Mag ik daarnaast zo onbeleefd zijn om om te vragen om in dialoog te treden met ons? Het gaat in totaal over € 2.150.000,00 gespreid over 5 jaar. U zou hiermee een genre kunnen redden, de toekomst van talentvolle, jonge mensen en last but not least het erkennen van de musical als genre binnen het Vlaams Kunstendecreet.

Ik hoop op een reactie.

Hoogachtend,

Sam Verhoeven
Judas TheaterProducties vzw